កាស៊ីណូ Fairspin
4.8

កាស៊ីណូ Fairspin

បង្វិលកង់នៃសំណាង និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 5BTC +140 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។

ផ្ទះ » កាស៊ីណូ Fairspin

នៅកាស៊ីណូ Fairspin អ្នកលេងដែលមានស្រាប់ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើន។ ការផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អបំផុតមួយដែលមាននៅ Fairspin Casino គឺជាការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍។ អ្នកលេងធម្មតាក៏អាចចូលរួមក្នុងការប្រកួត Fairspin Casino - Drops & Wins ផងដែរ។

គុណសម្បត្តិ
 • ទទួលយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
 • ប្រតិបត្តិការដ៏អស្ចារ្យ និងការជ្រើសរើសហ្គេម
 • រូបរាងទំនើបនៃកាស៊ីណូ
គុណវិបត្តិ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណក្រៅសមុទ្រ
 • លក្ខខណ្ឌប្រាក់រង្វាន់ជារឿយៗធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំ

កាស៊ីណូ Fairspin - ប្រាក់រង្វាន់ចុះឈ្មោះ

កាស៊ីណូ Fairspin - អ្នកលេងថ្មីទាំងអស់ដែលមក Fairspin អាចប្រើប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ស្វាគមន៍ដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ Fairspin មិនផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះទេ។ នេះមានន័យថាមិនមានការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ ឬគ្មានការបង្វិលប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី។

កញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

ដើម្បីធ្វើឱ្យរឿងកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ កាស៊ីណូ Fairspin នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍រហូតដល់ 5 BTC បូកនឹងការបង្កើនបន្ថយបន្ថែមចំនួន 140 លើការដាក់ប្រាក់ចំនួនបួនដំបូងរបស់អ្នក។

កាស៊ីណូ Fairspin

ការផ្តល់ជូនអ្នកលេងថ្មីនឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

- ការដាក់ប្រាក់លើកទី 1 - 100% បន្ថែមរហូតដល់ 100,000 $ + 30 ការបង្វិលបន្ថែម
ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 0.4 mBTC អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50% រហូតដល់ 3 mBTC + 10 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដាក់ប្រាក់ច្រើនជាង 5 mBTC និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% រហូតដល់ 9 mBTC + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 20 ។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 100% រហូតដល់ 2.1 BTC អ្នកនឹងត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 11 mBTC។

- ការដាក់ប្រាក់លើកទី 2 - 75% ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 75,000 $ + 30 ការបង្វិលបន្ថែម
ដាក់ប្រាក់ 0.4 mBTC ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 25% រហូតដល់ 2 mBTC + បង្កើនបន្ថយ 10 ឥតគិតថ្លៃ ឬដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 5 mBTC ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 50% រហូតដល់ 6 mBTC និងការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 20 ។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% រហូតដល់ 1,575 BTC សូមដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 11 mBTC និងទទួលបានការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 30 ជារង្វាន់បន្ថែម។

- u-75% ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទីបីរហូតដល់ 75,000 $ + 30 បង្កើនបន្ថយបន្ថែម
លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទីបីគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រាក់រង្វាន់ទីពីរដែរ។

- ការដាក់ប្រាក់លើកទី 4 - ប្រាក់រង្វាន់ 200% រហូតដល់ 200,000 $ + 50 ការបង្វិលបន្ថែម
គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់ 0.4 mBTC ហើយអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 100% រហូតដល់ 5 mBTC + 30 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ 5 mBTC ឬច្រើនជាងនេះ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 150% រហូតដល់ 17 mBTC + 40 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 11 mBTC អ្នកនឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើ 200% ដ៏អស្ចារ្យរហូតដល់ 4.2 BTC បូក 50 Free Spins ។

(ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ទាំងអស់ក៏មាននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ ដែលចំនួនប្រាក់រង្វាន់គឺស្មើនឹងដុល្លារអាមេរិកក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន)

ប្រាក់រង្វាន់កាស៊ីណូ Fairspin ទាំងអស់ទាមទារការភ្នាល់ 25 ដង។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាអ្នកនឹងអាចដកប្រាក់របស់អ្នកបាន លុះត្រាអ្នកបានបំពេញតម្រូវការនៃការលេងខាងលើ។

លក់

នៅកាស៊ីណូ Fairspin អ្នកលេងដែលមានស្រាប់ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើន។ ការផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អបំផុតមួយដែលមាននៅ Fairspin Casino គឺជាការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍។ អ្នកលេងធម្មតាក៏អាចចូលរួមក្នុងការប្រកួត Fairspin Casino - Drops & Wins ផងដែរ។ ការប្រកួតនេះមានប្រាក់រង្វាន់ 2 លានអឺរ៉ូ ហើយមានតែការភ្នាល់ជាប្រាក់ពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រការប្រកួតរបស់គេហទំព័រសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្តល់ជូននេះ។

ការប្រកួត

បច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រកួតតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចចូលរួមបានគឺការប្រកួតទម្លាក់ និងឈ្នះប្រចាំថ្ងៃ ដែលអ្នកមានឱកាសឈ្នះចំណែករបស់អ្នកចំនួន €500,000 ក្នុងមួយខែដោយការភ្នាល់យ៉ាងហោចណាស់ €0.50 ក្នុងមួយបង្វិលលើរន្ធ Pragmatic Play ដែលបានជ្រើសរើស!

កាស៊ីណូ Fairspin

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះមានការប្រកួតរន្ធដោតនៅលើ Fairspin ដែល 44,000 $ ត្រូវបានចែកចាយដល់អ្នកឈ្នះ។ ដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រការប្រកួត Fairspin សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីការប្រកួតនាពេលខាងមុខ។

លេខកូដផ្សព្វផ្សាយ

លេខកូដផ្សព្វផ្សាយ ឬលេខកូដប្រាក់រង្វាន់អាចមានភាពសប្បាយរីករាយ ព្រោះជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយចំនួន ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បញ្ចូលលេខកូដផ្សព្វផ្សាយកាស៊ីណូ fairspin នោះទេ។

កម្មវិធីភក្ដីភាព និងវីអាយភី

អ្នកលេងដែលលេងជាញឹកញាប់ទទួលបានការព្យាបាល VIP នៅកាស៊ីណូ Fairspin ។ កម្មវិធីភក្ដីភាពរបស់ប្រតិបត្តិករមានរហូតដល់ប្រាំកម្រិត។

កម្រិត VIP កាស៊ីណូ Fairspin នីមួយៗមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នា៖
- ដែក - រង្វាន់ការប្រកួតរបស់អ្នកនឹងមានមេគុណ 1.25x; 20 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍; ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 10%
- សំរិទ្ធ - មេគុណរង្វាន់ការប្រកួត 1.5x; 40 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍; ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 25%
- ប្រាក់ - មេគុណរង្វាន់ការប្រកួត 1.75x; 60 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍; ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50%
- មាស - មេគុណរង្វាន់ការប្រកួត 2.5x; 80 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍; ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75%
- ផ្លាទីន - មេគុណរង្វាន់ការប្រកួត 3x; 100 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍; ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 100%

បន្ថែមពីលើអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ សមាជិក VIP កាស៊ីណូ Fairspin ក៏រីករាយជាមួយការផ្សព្វផ្សាយកាស៊ីណូផ្តាច់មុខផងដែរ។ មួយចំនួនរួមមានការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ អំណោយពិសេស និងរង្វាន់ត្រជាក់ផ្សេងទៀត។ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ VIP របស់ Fairspin សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

ផលប័ត្រនៃហ្គេមកាស៊ីណូ FairSpin និងអ្នកផ្តល់សេវា

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ កាស៊ីណូ Fairspin ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់កន្លែងលេងល្បែងយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់វា។ ប្រតិបត្តិករផ្តល់ជូន៖
រន្ធ
ហ្គេមអ្នកចែកចាយបន្តផ្ទាល់
ល្បែងបៀ
បៀវីដេអូ
Jackpot

ឆ្នោត
ហ្គេមតូច

ដូចកាស៊ីណូអនឡាញភាគច្រើនដែរ ហ្គេមស្លត Fairspin មានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍លេងហ្គេមរបស់អ្នកកាន់តែរំភើប។ ឧទាហរណ៍ រន្ធត្រូវបានរចនាជាមួយនឹងរូបរាងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងបែបផែនសំឡេង។ អ្វីដែលលើសពីនេះទៅទៀត នៅកាស៊ីណូ Fairspin អ្នកអាចលេងបានច្រើនដង និងបណ្តាញបង់ប្រាក់។ បន្ថែមពីលើនេះ ផ្នែកវីដេអូល្បែងបៀររបស់ប្រតិបត្តិករផ្តល់ជូននូវហ្គេមដូចជា Double Bonus, Jack ឬ Better និង Deuces Wild ក្នុងចំណោមហ្គេមផ្សេងៗទៀត។ ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់លេងហ្គេមបៀ កាស៊ីណូ Fairspin ផ្តល់ជូននូវវ៉ារ្យ៉ង់ផ្សេងគ្នានៃ Blackjack បាការ៉ាត់ និងរ៉ូឡែត។

កាស៊ីណូ Fairspin

ម្យ៉ាងវិញទៀត ផ្នែកចែកចាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fairspin មានចំណងជើងដូចជា Mega Ball, Speed ​​Baccarat, Lightning Roulette និង Blackjack Live ដើម្បីដាក់ឈ្មោះមួយចំនួន។ វាមិនមែនទាំងអស់នោះទេ។ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកចែកបៀពិតប្រាកដ និងអ្នកលេងផ្សេងទៀតក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈមុខងារជជែកផ្ទាល់របស់ Fairspin Casino នៅក្នុងផ្នែកអ្នកចែកបៀបន្តផ្ទាល់។ សម្រាប់អ្នកនិយមឆ្នោត កាស៊ីណូ Fairspin ផ្តល់ជូន Scratchcard, Donut Rush និង Hallow Pick ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀត។

ស្វ័យប្រវត្តិ

ដើម្បីដឹងពីរន្ធនៅក្នុងនេះ។ កាស៊ីណូគ្រីបតូ ដំបូងអ្នកត្រូវបើកផ្ទាំងកាស៊ីណូ ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសរន្ធពីម៉ឺនុយ។ នៅលើអេក្រង់នេះ អ្នកនឹងឃើញរន្ធដោតលេងច្រើនបំផុតពីអ្នកផ្តល់ហ្គេមទាំងអស់។ រន្ធដោតនីមួយៗមានរូបភាពពិសេស ហើយអ្នកអាចអានឈ្មោះរបស់អ្នកផ្តល់ហ្គេមនៅខាងក្រោមរូបភាព។

កាស៊ីណូ Fairspin

លើសពីនេះទៀត មានរូបតំណាងស្ថិតិនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃរូបភាពរន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើវា អ្នកនឹងឃើញស្ថិតិគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីរន្ធដោតនេះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចពិនិត្យមើលភាគរយនៃការសងប្រាក់របស់រន្ធដោត ការភ្នាល់សរុប ហ្គេមដែលបានលេង និងការឈ្នះដ៏ធំបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរន្ធដោត។

អ្នកតែងតែអាចសាកល្បងរន្ធដោតដោយប្រើមុខងារ Demo Play ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវា អ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងផ្កាយ។

Burning Wins, Narcos, Wanted Dead or a Wild, Book of Dead, Joker Bombs, Sparta Almighty, The Dog House, Hotline, Solar Queen, Money Train 2, Warrior Graveyard Xnudge, Book of Shadows, Aztec Pyramid Megaways, Majestic Megaways, The ការកើនឡើងនៃ AI, Asgardians, Troll Haven, Ganesha Boost និងរន្ធដោតត្រជាក់ជាច្រើនទៀតអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែក Fairspin ។

កាស៊ីណូ Fairspin - ហ្គេម Jackpot

ប្រភេទនេះគឺសម្រាប់អ្នកលេងដែលចូលចិត្តការឈ្នះធំ។ ខ្ញុំចង់មានន័យថា យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះលុយធំ ប៉ុន្តែមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយក "ជំហានបន្ថែម" ហើយត្រូវតស៊ូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះ Jackpot នោះទេ។ បើកផ្ទាំងកាស៊ីណូ ហើយជ្រើសរើស Jackpot ពីម៉ឺនុយ។ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងឃើញរន្ធ Jackpot នៅ Fairspin ។

ការណែនាំហ្គេម Jackpot របស់យើងគឺ Good Girl Bad Girl, Legend of the Nile, Dragon Kings, Stampede, Mega Gems, Total Overdrive, Greedy Goblins, Slots Angels, Faerie Spells, Reels of Wealth, at the Copa, Tiger's Gold, Lucky Dragon, Aztec Gold Megaways, Gold Digger, Great Rhino Deluxe, Chilli Heat, Gift Shop, Jackpot Quest និង Wild Spells ។

កាស៊ីណូ Fairspin - ហ្គេមក្តារ

អ្នកក៏អាចលេងហ្គេមតុនៅ Fairspin ផងដែរ។ មិនមានប្រភេទដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ហ្គេមតុគ្រប់ប្រភេទនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចរកឃើញនៅក្រោមប្រភេទ "ហ្គេមបៀ" និង "រ៉ូឡែត"។ ហ្គេមតុពេញនិយមបំផុតនៅ Fairspin គឺ Casino Hold'em, Blackjack, Red Queen Blackjack, Baccarat, Punto Banco, Dragon Tiger, Let it Ride, Russian Poker, Caribbean Stud, Six Shooter, Sic Bo, Jacks or Better, Roulette, Double រ៉ូឡែត Jackpot និងរ៉ូឡែតលឿន។

ហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់

សព្វថ្ងៃនេះ ប្រសិនបើកាស៊ីណូអនឡាញមិនគាំទ្រហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ទេ យើងមិនអាចនិយាយបានថាវាជាកាស៊ីណូអនឡាញពេញលេញទាំងអស់នៅក្នុងមួយ។ គ្រាន់តែចុចប៊ូតុង "បន្តផ្ទាល់" នៅក្នុងម៉ឺនុយមេហើយអ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅទំព័រសមរម្យ។ ឥឡូវនេះអ្នកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ជាច្រើនដូចជា Fan Tan, Casino Hold'em Blackjack, រ៉ូឡែត, រ៉ូឡែត Lightning, Lightning Blackjack, Lightning Dice, Mega Ball, Monopoly Live, Craps, Crazy Time, Gonzo's Treasure Hunt, Cash or Crash , Dragon Tiger, Dream Catcher, Andar Bahar និងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើន។

កាស៊ីណូ Fairspin

ស្ទូឌីយោអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ដ៏ល្អបំផុតនៅ Fairspin គឺ Pragmatic Play Live, Evolution Gaming, Ezugi, Bet Games.tv, eBet និង Asian Gaming។

ការភ្នាល់កីឡា

ការបន្ថែមថ្មីបំផុតមួយទៅកាន់ Fairspin គឺផ្នែកកីឡា។ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងអាចភ្នាល់លើកីឡាផ្សេងៗជាមួយនឹងប្រាក់ពិតប្រាកដ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីប្តូរពីហ្គេមកាស៊ីណូទៅការភ្នាល់កីឡាគឺជ្រើសរើសប៊ូតុង "កីឡា" ពីម៉ឺនុយមេ។ ហាងឆេងត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់ទសភាគតាមលំនាំដើម ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្តូរពួកវាទៅជាប្រភាគ ហុងកុង សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌូនេស៊ី ឬម៉ាឡេស៊ី។

អ្នកអាចភ្នាល់លើបាល់បោះ បាល់ទាត់ បាល់ទះ វាយកូនឃ្លីលើតុ វាយកូនបាល់ ហុកគីលើទឹកកក បាល់ទះ ក្បាច់ប្រដាល់ចម្រុះ បាល់ទាត់អាមេរិក ស្នូកឃឺ និងគ្រីឃីត។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើ esports អ្នកអាចភ្នាល់លើ CS:GO, Dota 2, LoL, StarCraft 2, eFootball, eBasketball, eHockey, Valorant, Rocket League Bots ជាដើម។

បៀរ

មានតុ Poker ជាច្រើនដែលអ្នកអាចលេងជាមួយ bitcoins ។ អ្នកអាចប្រើរបារស្វែងរកដើម្បីស្វែងរកហ្គេមទាំងនេះ ឬអ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងផ្នែក "ហ្គេមកាត" ឬ "ផ្សេងទៀត" ។ តារាងល្បែងបៀដែលពេញនិយមបំផុតមួយចំនួននៅកាស៊ីណូ Fairspin គឺ៖ បៀការាបៀន បៀរ ភ្នាល់ល្បែងបៀ បៀ 6+ បៀ Jackpot Poker បៀរបៀខ្ពស់ បៀ Texas Holdem Poker Joker Poker រុស្ស៊ី បៀបីសន្លឹក បៀបីជាន់ បៀ Oasis Poker, Poker Teen Patti ជាដើម។

ហ្គេមខ្នាតតូច

មានផ្នែកដាច់ដោយឡែកមួយនៅលើ Fairspin ដែលហៅថា Mini Games ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញហ្គេម Provably Fair ជាច្រើន ក៏ដូចជាហ្គេមមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ ហ្គេមល្អបំផុតនៅក្នុងប្រភេទនេះគឺ Aviator, Plinko, Dice, Mines, Goal, Keno និង Mini Roulette។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចលេង Save the Hamster, Mafia Syndicate, Thimbles, Red Queen, Four Aces, Heads & Tails, Pachin Girl, Football Manager, Magic Wheel, Wheel of Time, Mine Field, Rock Paper Scissors, Crown and Anchor, Book Keno និងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើន។

គេហទំព័រ FairSpin និងគម្រោង

ប្រសិនបើអ្នកសួរយើង Fairspin គឺជាវេទិកាមួយដែលពិតជាកាស៊ីណូអនឡាញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងរីកលូតលាស់លឿនបំផុត។ ជាដំបូង ការរចនានៅទីនេះគឺវីរភាព។ គំនូរជីវចលឡូយៗ ក្រាហ្វិកប្លែកៗ និងគែមមុតស្រួចជាច្រើនអាចរកបាននៅក្នុងកាស៊ីណូនេះ។

ពីម៉ឺនុយមេរបស់ពួកគេ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រកាស៊ីណូ ទំព័រកីឡា កីឡានិម្មិត ហ្គេមតូច ការផ្សព្វផ្សាយ និងទំព័រនិមិត្តសញ្ញា TFS ។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចប្តូរភាសារបស់កាស៊ីណូទៅជាភាសាអាឡឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង ប៉ូឡូញ ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ព័រទុយហ្គាល់ រុស្ស៊ី និងទួរគី។

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ដូចជាវេទិកាហ្គេម Techcore Holding BV ផ្សេងទៀត Fairspin Casino អាចចូលប្រើបានតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ Windows, Android, IOS អាចលេងហ្គេមកាស៊ីណូទាំងអស់នៅពេលធ្វើដំណើរ។ ជាងនេះទៅទៀត អេក្រង់ទូរសព្ទចល័តដែលមានកម្រិតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍លេងហ្គេមនោះទេ ដោយសារគេហទំព័រនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងក្រាហ្វិក 3D។ អ្វី​ដែល​ពិសេស​ទៀត​នោះ ហ្គេម​ដំណើរការ​លឿន​ជាង​មុន​ដរាបណា​អ្នក​មាន​ការ​តភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ស្ថិរភាព។

វេទិកាទូរស័ព្ទចល័ត Fairspin Casino អាចចូលប្រើបានតាមរយៈកម្មវិធីរុករកធំៗទាំងអស់ រួមទាំង Safari ផងដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកមិនចាំបាច់ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីលេងហ្គេមកាតដែលអ្នកចូលចិត្តនោះទេ។ Fairspin មានចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួល និងងាយស្រួល។ ជាងនេះទៅទៀត លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នៃគេហទំព័រផ្ទៃតុមាននៅលើវេទិកាទូរស័ព្ទ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយ និងកម្មវិធីរង្វាន់ VIP ។ អ្នកអាចប្រាកដថាអ្នកនឹងចូលចិត្តហ្គេមទូរស័ព្ទនៅ Fairspin Casino ។

កាស៊ីណូ Fairspin - វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ទោះបីជាវាជាកាស៊ីណូអនឡាញ cryptocurrency ក៏ដោយ Fairspin អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងជម្រើស FIAT ធម្មតា។ ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណតែមួយគត់ដែលត្រូវបានគាំទ្រគឺ USD, RUB និង EUR ។

ជម្រើសទូទាត់របស់ FIAT ដែលមាននៅ Fairspin Casino គឺ៖
● ទិដ្ឋាការ
● MasterCard

នៅកាស៊ីណូ Fairspin ការទូទាត់ត្រូវបានដំណើរការភ្លាមៗ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដកប្រាក់អាចចំណាយពេលរហូតដល់ប្រាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះ អ្នកនឹងមិនទទួលការចំណាយលើប្រតិបត្តិការណាមួយនៅកាស៊ីណូ Fairspin ឡើយ។ ដើម្បីធានាបាននូវការលេងហ្គេមអនឡាញដែលមានការទទួលខុសត្រូវ កាស៊ីណូ Fairspin អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់។ វិធី​នេះ​អ្នក​អាច​ភ្នាល់​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អ្នក​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ចាញ់។

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ Fairspin គឺជាកាស៊ីណូអនឡាញមួយដែលមានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូច្នេះវាមានភាពយុត្តិធម៌ដែលពួកគេផ្តល់ជូននូវជម្រើសជាច្រើនរួមមាន Bitcoin, Ethereum, Tron, Tether ERC-20, Tether TRC-20, Tether Omni, Binance Coin Dex, XRP, Stellar, Litecoin, Dogecoin, Cardano, Ethereum Classic, Waves, USD Coin ERC -20, EOS, Monero, Neo, NEM, Dash, Zcash, Gemini Dollar, Bitcoin Cash និង Pax Dollar ERC-20 ។

អ្នកអាចដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Neosurf, Neteller, Skrill, Perfect Money, Jeton, iWallet, Astro Pay Wallet, MuchBetter, Rapid Transfer និង Binance Pay ។

នៅកាស៊ីណូ Fairspin ការទូទាត់ទាំងអស់មានដែនកំណត់អាស្រ័យលើវិធីបង់ប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស។ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាពិនិត្យមើលដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់កាស៊ីណូអនឡាញ មុនពេលជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់ណាមួយ។ ដូចគ្នានឹងការដាក់ប្រាក់របស់ FIAT ដែរ ការបង់ប្រាក់គ្រីបតូគឺភ្លាមៗ និងឥតគិតថ្លៃនៅកាស៊ីណូ Fairspin ។

ដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់អប្បបរមា និងអតិបរមា

នៅពេលដាក់ប្រាក់ ដែនកំណត់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមានឹងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកជ្រើសរើស។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ Visa អប្បបរមាគឺ 0.31 mBTC សម្រាប់ Bitcoin វាគឺ 0.2 mBTC សម្រាប់ Ethereum វាគឺ 0.66 mBTC សម្រាប់ Litecoin វាគឺ 0.01 mBTC ហើយដូច្នេះនៅលើ។

អ្វីដែលយើងចូលចិត្តអំពីកាស៊ីណូ Fairspin គឺថាអ្នកអាចដាក់ប្រាក់បានច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បានដោយគ្មានដែនកំណត់។

នៅពេលដកប្រាក់ អ្នកនឹងត្រូវមាន 0.5 mBTC ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីអាចស្នើសុំការដកប្រាក់បាន។ ឥឡូវនេះ ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណឹងល្អ។ មិនមានដែនកំណត់ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាចដកពី Fairspin បានទេ។ នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ហើយវាពិតជាកម្រណាស់ក្នុងការស្វែងរកកាស៊ីណូដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងរបស់ខ្លួនដកប្រាក់ណាមួយដែលពួកគេចង់បាន។

ល្បឿនដំណើរការទូទាត់

ការទូទាត់ទាំងអស់នៅ Fairspin គឺលឿនណាស់។ ប្រាក់បញ្ញើដែលបានធ្វើឡើងជាមួយ Mastercard, Visa ឬកាបូបមួយចំនួននឹងចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ អ្នកអាចរង់ចាំរហូតដល់ពីរបីនាទី។ នៅពេលដកប្រាក់ វិធីសាស្ត្រគ្រីបតូនឹងទៅដល់កាបូបរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី (ឬច្រើនម៉ោង) ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ច្រើនថ្ងៃធ្វើការ។

កាស៊ីណូ Fairspin - ការចុះឈ្មោះគណនី

គ្រាន់តែចុច "ចុះឈ្មោះ" ហើយការចុះឈ្មោះនឹងលេចឡើង។ នៅលើអេក្រង់នេះ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ពាក្យសម្ងាត់ លេខទូរស័ព្ទ និងរូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក។ ចុងក្រោយ អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សយន្តដោយដោះស្រាយ reCaptcha ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមលេងបាន។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ ដោយជ្រើសរើស "ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ" នៅក្នុងម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ។ អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅកាន់ទំព័រថ្មីដែលអ្នកនឹងត្រូវបង្ហោះរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និងរូបថតសែលហ្វី។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតនៅថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក។

កាស៊ីណូ Fairspin - ការដកខ្លួនចេញ និងការរឹតបន្តឹង

នៅក្នុងបាតកថាមានប៊ូតុងមួយហៅថា "ការដកខ្លួនចេញ"។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីដកខ្លួនចេញ។ ប្រសិនបើអ្នកហាក់បីដូចជាលេងល្បែងច្រើន ហើយចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន នោះអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាលេងល្បែង។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ អ្នកអាចស្នើសុំភ្នាក់ងារជជែកផ្ទាល់របស់ពួកគេ ដើម្បីដកអ្នកពីការលេងនៅកាស៊ីណូ Fairspin ក្នុងរយៈពេលណាមួយ។

កាស៊ីណូ Fairspin - សេវាកម្មអតិថិជន

នៅកាស៊ីណូ Fairspin អ្នកអាចទាក់ទងក្រុមគាំទ្រអតិថិជនតាមរយៈអ៊ីមែល ឬការជជែកផ្ទាល់។ ដូចជាវេទិកាហ្គេម Techcore Holding BV ភាគច្រើន ពេលវេលាឆ្លើយតបរបស់អតិថិជនរបស់ Fairspin គឺសមហេតុផល។ ឧទាហរណ៍ ការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 24 ម៉ោង។ ប៉ុន្តែមុខងារជជែកផ្ទាល់គឺអាចប្រើបាន 24/7 តាមរយៈគេហទំព័រសំខាន់។ ក្រៅ​ពី​នេះ ជំនួយ​អតិថិជន Fairspin Casino ក៏​មាន​ដែរ​តាម​រយៈ Telegram, Facebook និង WhatsApp។ អ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ទំព័រលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រដំណើរការ មុនពេលទាក់ទងក្រុមគាំទ្រ Fairspin ដោយផ្ទាល់។

កាស៊ីណូ Fairspin - សុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ កាស៊ីណូ Fairspin ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Techcore Holding BV ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គេហទំព័រនេះដំណើរការដោយ Fabeltra Limited។ វេទិកាហ្គេមអនឡាញត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការល្បែងស៊ីសង Curacao ។ ដូច្នេះ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កើតឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាបណ្ណកាស៊ីណូមិនជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារវាងអ្នកលេង និងប្រតិបត្តិករនោះទេ។ ជម្លោះកាស៊ីណូ Fairspin ទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងតាមរយៈវេទិកាគាំទ្រអតិថិជនរបស់ពួកគេ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ Techcore Holding BV Limited អ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានបរិយាកាសលេងហ្គេមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅ Fairspin Casino។ គេហទំព័រនេះប្រើកម្មវិធីអ៊ិនគ្រីបអនឡាញចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ ហ្គេមកាស៊ីណូ Fairspin ទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រើម៉ាស៊ីនបង្កើតលេខចៃដន្យ។ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រាកដថាលទ្ធផលនៃការប្រកួតទាំងអស់គឺយុត្តិធម៌។ អ្នកក៏អាចមើលព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់អំពីហ្គេម រួមទាំង RTP% សម្រាប់ចំណងជើងជាក់លាក់មួយ មុនពេលដាក់ភ្នាល់។


កាស៊ីណូ Fairspin - សេចក្តីសន្និដ្ឋាន - គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ

កាស៊ីណូ Cryptocurrency បានក្លាយជាការពេញនិយមនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម iGaming ។ ដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែល Fairspin អាចទាក់ទាញអ្នកលេងជាច្រើនពីឧស្សាហកម្មនេះ។ លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិករមានការផ្តល់ជូនស្វាគមន៍ដ៏កម្រសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ចំនួនបួនដំបូង។ ដូចជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ វាមិនមានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់នៅ Fairspin Casino សម្រាប់អ្នកលេងថ្មីថ្មោងទេ។

មានវេទិកាលេងល្បែងជាច្រើនដែលផ្តល់ភាពសម្បូរបែបនៃហ្គេមកាស៊ីណូប្រាក់ពិតប្រាកដ។ នៅកាស៊ីណូ Fairspin អ្នកអាចភ្នាល់លើហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្តទាំងអស់ រួមទាំងហ្គេមស្លត និងកាតដូចជារ៉ូឡែត។ វាមិនមែនទាំងអស់នោះទេ។ អ្នកក៏អាចផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីលេងហ្គេមរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូកំពូលដូចជា Bitcoin និង Ethereum ផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត វេទិកាទូរស័ព្ទចល័ត Fairspin Casino ធ្វើឱ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកលេងដែលចូលចិត្តលេងល្បែងនៅពេលធ្វើដំណើរ។

ជាផ្នែកមួយនៃ Techcore Holding BV បានអនុញ្ញាតឱ្យ Fairspin ពង្រឹងមូលដ្ឋានឌីជីថលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូអនឡាញ Bitcoin ។ ប៉ុន្តែក្រៅពីការធ្លាក់ចុះមួយចំនួនដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ និងជម្រើសបង់ប្រាក់របស់ FIAT ជាច្រើន យើងអាចនិយាយដោយសុវត្ថិភាពថា Fairspin Casino នឹងមានតម្លៃពេលវេលា និងប្រាក់របស់អ្នក។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមិនចុះឈ្មោះគណនីនៅកាស៊ីណូអនឡាញនេះនៅថ្ងៃនេះ!

វេទិកា TruePlay ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនអាចមើលរំលងការពិតថា មានតែជម្រើសបង់ប្រាក់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានសម្រាប់អ្នកលេង។ ទាំងនេះរួមមាន Visa/MasterCard, Bitcoin, Ethereum, USDT និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត។

ដែលបាននិយាយថាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតក្នុងការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូគ្រីបតូនេះ:
1. ល្បឿនដំណើរការប្រតិបត្តិការខ្ពស់។
2. ការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំនៃហ្គេមកាស៊ីណូ (ជាង 2300 ចំណងជើង)
3. កញ្ចប់ធំនៃប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
4. តម្រូវការភ្នាល់ទាបមិនគួរឱ្យជឿ
5 ការរក្សាទុកហ្គេមជាលទ្ធផលនៅក្នុង blockchain
6. កំណែ​ទូរស័ព្ទ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​យ៉ាង​ល្អ​
7. ល្បែងកាស៊ីណូដោយយុត្តិធម៌
8. ការគាំទ្រអតិថិជនតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ និងបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
9. គ្មានដែនកំណត់លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់

កាស៊ីណូ Fairspin.io crypto គឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ពិនិត្យមើលឱកាសលេងល្បែងជំនាន់ក្រោយ។ យើងសូមណែនាំវាដល់អ្នកស្រឡាញ់ហ្គេមកាស៊ីណូទាំងអស់ជាមួយ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ!


FAQ កាស៊ីណូ Fairspin

តើវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការលេងនៅកាស៊ីណូ Fairspin ដែរឬទេ?

Fairspin.io គឺជាកាស៊ីណូគ្រីបតូទំនើបដែលគ្រប់គ្រងដោយ Techcore Holding BV ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បែងដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមច្បាប់របស់ Curacao ។ លេខចុះឈ្មោះរបស់វាគឺ 151612 ហើយអាសយដ្ឋានរបស់វាគឺ 50 Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard Willemstad Curacao ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Curacao eGaming ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ B2C-XKZDE8FR-1668JAZ ។

Fairspin ប្រើការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវដែលមានស្រាប់ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ រាល់ការភ្នាល់ត្រូវបានកត់ត្រានៅលើ blockchain ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ដែលបានអ៊ិនគ្រីប រាល់លទ្ធផលហ្គេមអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើ blockchain ហើយអ្នកអាចដកការឈ្នះរបស់អ្នកទាំងអស់ភ្លាមៗ។ RNG (ម៉ាស៊ីនបង្កើតលេខចៃដន្យ) ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវភាពចៃដន្យដែលត្រូវការសម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌នៃហ្គេមនីមួយៗ មានន័យថាអ្នកនឹងលេងក្នុងបរិយាកាសលេងហ្គេមដោយយុត្តិធម៌។

តើកាស៊ីណូ Fairspin ផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់អ្វីខ្លះដល់អ្នកលេងថ្មី?

ប្រាក់រង្វាន់ដែលអ្នកអាចទទួលបាននៅ Fairspin.io គឺធំណាស់។ មានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ចំនួនបួនដំបូង ហើយអ្នកនឹងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទាំងនេះនីមួយៗ។

● ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ដំបូង


- ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 20 $ ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន 50% Bonus + 10 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ តម្រូវការភ្នាល់គឺ 25x ដែលអ្នកនឹងត្រូវបំពេញក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ។ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមអតិបរមាគឺ 125 $ ។
- ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 20 សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 250 $ ។ ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាដែលអ្នកអាចរកបានគឺ 375 $ ។
- ដាក់ប្រាក់ 500 $ ឬច្រើនជាងនេះ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 100% រហូតដល់ 100,000 $ ។ លើសពីនេះ អ្នកទទួលបានការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 30 នៅលើរន្ធ។

● ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់លើកទីពីរ


- ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 25% + បង្វិលឥតគិតថ្លៃ 10 សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ 20 $ ឬច្រើនជាងនេះ។ តម្លៃអតិបរមានៃជម្រើសប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 63 $។
- ដាក់ប្រាក់ 250 $ ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50% + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 20 នៅលើ រន្ធលើបណ្តាញ.
- ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ 500 $ ឬច្រើនជាងនេះលើការដាក់ប្រាក់ទីពីររបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% + 30 ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដែនកំណត់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់នេះគឺ 75,000 $ ។

● ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទីបី


- ដាក់ប្រាក់ 20 $ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 25% + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 10
- នៅពេលដាក់ប្រាក់ 250 $ ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50% + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 20
- ដាក់ប្រាក់ 500 $ ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 30 ។ ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាគឺ 75,000 $

● ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់លើកទីបួន


- សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ត្រឹមតែ 20 $ អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 100% + 30 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ ចំនួនប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាគឺ 250 $ ។
- ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 250 $ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 150% + ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 40 ។ ប្រាក់រង្វាន់នេះមានតម្លៃសក្តានុពល 750 $ ។
- ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់ 500 $ ឬច្រើនជាងនេះលើការដាក់ប្រាក់ទីបួនរបស់អ្នក អ្នកនឹងមានឱកាសទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 200% + 50 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រាក់រង្វាន់នេះមានតម្លៃសក្តានុពលដ៏ធំនៃ 200,000 $ ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការគណនា អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់រហូតដល់ 450,000 $ ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតម្រូវការដាក់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទាំងបួន។ ប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់មានតម្រូវការភ្នាល់ 25x ដែលត្រូវតែបំពេញក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ។

ហ្គេមផ្សេងៗគ្នាមានប្រាក់ភ្នាល់ផ្សេងៗគ្នា៖


រន្ធ - 40%
រ៉ូឡែត និងវីដេអូ Poker - 10%
Blackjack, Poker Big Wheel, Baccarat, V-Sport និងច្រើនទៀត - 5%

តើមានរង្វាន់ VIP សម្រាប់អ្នកលេងស្មោះត្រង់ និងអ្នកលេងខ្ពស់នៅ Fairspin.io Casino ទេ?

នៅពេលអ្នកលេងហ្គេមប្រាក់ពិតប្រាកដណាមួយនៅកាស៊ីណូ Fairspin crypto អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនដោយសារកម្មវិធីរង្វាន់ ដែលជាកម្មវិធី VIP ។ កាស៊ីណូនេះមានកម្រិត VIP ចំនួន 5 ហើយកម្រិតនីមួយៗមានរង្វាន់ប្រសើរជាងមុនៗ។

1. Steel - អ្នកនឹងទទួលបាន 20 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្តាហ៍ ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 10% ហើយរង្វាន់ការប្រកួតកាស៊ីណូរបស់អ្នកនឹងមានមេគុណ 1.25x
2. សំរិទ្ធ - អ្នកនឹងរីករាយជាមួយការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 40 រៀងរាល់សប្តាហ៍ ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 25% និងមេគុណរង្វាន់ការប្រកួត 1.5x
3. ប្រាក់ - 60 ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 50% និង 1.75x មេគុណសម្រាប់ការឈ្នះការប្រកួត
4. មាស - 80 បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្តាហ៍ ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 75% + 2.5x ការប្រកួតឈ្នះមេគុណ
5. ផ្លាទីនៀម – ទទួលបានការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 100 រៀងរាល់សប្តាហ៍ ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ 100% និង 3 ដងនៃការប្រកួតឈ្នះមេគុណ

បន្ថែមពីលើថ្លៃសួយសារទាំងនេះ វីអាយភី Fairspin.io ក៏នឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយផ្តាច់មុខមួយចំនួនផងដែរ ដូចជា ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ ប្រាក់រង្វាន់ផ្ទុកឡើងវិញ អំណោយផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម។

តើប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមានៅកាស៊ីណូ Fairspin.io គឺជាអ្វី?

នៅកាស៊ីណូ Fairspin.io ដោយមិនគិតពីវិធីដាក់ប្រាក់ ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមានឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង mBTC ។ មានវិធីបង់ប្រាក់ជិត 50 ហើយវិធីនីមួយៗមានការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាខុសៗគ្នា ដូច្នេះយើងនឹងគ្របដណ្តប់តែវិធីសាស្ត្រពេញនិយមបំផុតប៉ុណ្ណោះ៖
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាទាំងអស់ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង mBTC

Bitcoin - 0.2 mBTC
Ethereum - 0.69 mBTC
Tron, Dogecoin, Ripple, Tether, Binance Coin, Visa – 0.1 mBTC
Litecoin, Mastercard - 0.27 mBTC
Neteller, Skrill - 0.13 mBTC
លុយល្អឥតខ្ចោះ - 0.49 mBTC

អ្នកអាចដាក់ប្រាក់បានច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាននៅ Fairspin Casino ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់ rollers ខ្ពស់។

តើ Fairspin.io Casino ដំណើរការការដកប្រាក់លឿនប៉ុណ្ណា ហើយតើកម្រិតអប្បបរមា និងអតិបរមាអ្វីខ្លះ?

និយាយអំពីការបង់ប្រាក់ Fairspin គឺជាកាស៊ីណូដែលដំណើរការការទូទាត់នៅពេលជាក់លាក់ដែលអ្នកស្នើសុំការបង់ប្រាក់។ អ្នកនឹងតែងតែទទួលបានការទូទាត់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ (ជួនកាលតិចជាងមួយម៉ោង) ប្រសិនបើអ្នកប្រើកាបូបអេឡិចត្រូនិច ឬរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ជាវិធីសាស្ត្រដកប្រាក់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ Visa/Mastercard រយៈពេលរង់ចាំជាមធ្យមគឺពី 3 ទៅ 5 ថ្ងៃធ្វើការ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអប្បបរមានៅទីនេះគឺ 0.5 mBTC ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានការរឹតបន្តឹងដែលអនុវត្តចំពោះវិធីសាស្រ្តណាមួយឡើយ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់យ៉ាងច្រើននៃចំនួនណាមួយ។

កាស៊ីណូ Fairspin ព័ត៌មានលម្អិត

ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់
ប្រទេសមានកំណត់
អាជ្ញាប័ណ្ណ
ម្ចាស់
កាលបរិច្ឆេទ​បង្កើត

កាស៊ីណូ Fairspin៖ បង្វិលកង់សំណាង និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 5BTC +140 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ។

5.0
ទំនុកចិត្ត និងភាពស្មោះត្រង់
5.0
កម្មវិធី និងហ្គេម
5.0
ប្រាក់រង្វាន់ & ការផ្សព្វផ្សាយ
4.0
សេវាកម្ម​អតិថិជន
4.8 ការវាយតម្លៃរួម

2 ឆ្លើយតបទៅ “Fairspin Casino”

 • erykpl បាននិយាយថា:

  កាស៊ីណូដ៏ល្អបំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ខ្ញុំ​បាន​លេង​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ហើយ​ខ្ញុំ​រីករាយ​ណាស់​។ ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៅពេលបង្កើតគណនី និងជម្រើសហ្គេមដ៏ច្រើន។ នៅក្នុងពាក្យមួយ, មិនមានការត្អូញត្អែរអំពីការធុញទ្រាន់។

 • Cherry បាននិយាយថា:

  កាស៊ីណូគ្រីបតូដ៏ល្អបំផុតដែលមាន។ ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ និងការជ្រើសរើសហ្គេមប្រហែលជាអ្វីដែលទាក់ទាញខ្ញុំយូរជាងនេះ។ ខ្ញុំពិតជាអាចណែនាំឱ្យលេងនៅកាស៊ីណូ Fairspin

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

កាស៊ីណូចុងក្រោយបង្អស់

ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 100% រហូតដល់ €500 + បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 200 + ក្តាមប្រាក់រង្វាន់ 1

ប្រាក់រង្វាន់ 100% រហូតដល់ €500 + 200 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ 100% រហូតដល់ €500 + 100 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ 100% រហូតដល់ 500 អឺរ៉ូ

ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ €1500 + 500 បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ

© រក្សាសិទ្ធិ 2022 DaddyGambler
kmKhmer